Metaverse คืออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร

หลังจากที่ Mark Zugerburge ประกาศ Trend Metaverse ที่กำลังจะมาถึง สำหรับท่านใดยังไม่เข้าใจว่า Metaverse คืออะไร ทำไมต้องว้าวขนาดนั้น แอดจะขออธิบายเท่าที่แอดจะทำได้นะครับ แต่เป็นการอธิบายในความเข้าใจส่วนตัวนะครับ

Metaverse คือ ทำให้ตัวเราเองเป็น Avatar ใบรูปแบบ 3มิติหรือสองมิติ ก็ตามแต่ โดยการใช้ความเป็นจริงเสมือน (VR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) และ Trend นี้จะมีผลต่อเกมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

และสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าสู่ Metaverse

1. แว่น VR – Virtual Reality = การจำลองโลกเสมือน แต่อะไรคือโลกเสมือน นั่นก็คือ แว่น VR ที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งที่มีมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักแต่ก็มีกลุ่มที่ใช้งานอยู่บ้าง และทาง Facebook จะพัฒนาเป็นของตัวเองอย่างแน่นอน และจะวางจำหน่ายที่ราคาไม่สูงด้วย เพราะต้องการเรียกผู้ใช้งานหน้าใหม่ลองใช้งาน

2. Hardware = อุปกรณ์ที่จะรองรับ Metaverse อย่างน้อยจะต้องรองรับ VR ก็ควรจะต้องแรงพอสมควร แต่สมัยนี้อุปกรณ์แรงๆ หาไม่ยากแต่ราคาก็อาจสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากการผลิชิพประมวลผล

3. Network = เครือข่ายเน็ตเวิร์กต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อนของหน่วงเวลา (Latency) จะน้อยลองไปเรื่อยๆ โดยอันนี้ภาระของการเข้าถึง Trend เหล่านี้น่าจะเป็นของผู้ใช้งานในด้านของการเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อให้เพียงพอแก่การรองรับในกระแสของโลกที่เปลี่ยนไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Main Menu